Porfix

Společnost PÓROBETON Ostrava a.s.

přechází pod skupinu PORFIX a mění název na

PORFIX Ostrava a.s.


cz Vstoupit sk Vstúpiť

Vstupujete na stránky společnosti PORFIX Ostrava a.s.

PORFIX Ostrava a.s. je tradičním českým výrobcem stavebního materiálu z pórobetonu. Výrobní závod v Ostravě Třebovicích zahájil provoz již v říjnu 1964. Ucelili jsme sortiment nabízených výrobků a také nám bylo umožněno počátkem roku 2014 dokončit velmi významnou modernizaci výrobního procesu. Inovací strojní technologie prošly zásadní výrobní uzly. Díky tomuto nákladnému zásahu, který byl svým rozsahem největším za celou dobu existence naší společnosti, nabízíme svým zákazníkům:

  • Inovované a kvalitnější výrobky z šedého pórobetonu
  • Vylepšené užitné vlastnosti těchto výrobků
  • Nově také výrobky z bílého pórobetonu na bázi písku

V současné době dodáváme našim zákazníkům vysoce kvalitní a ucelený systém zdicích prvků pro hrubou stavbu z šedého i bílého pórobetonuobvodové tvárnice dvou typů (hladké s kapsou a hladké s kapsou, perem a drážkou), dále příčkovky, U-profily, nosné a nenosné překlady a stropní systém. K tomuto hlavnímu sortimentu dodáváme také suché maltové směsi naší produkce, které jsou díky jednotným výrobním surovinám nejlepší volbou k pórobetonovému zdivu (zdicí maltu, vnitřní stěrkovací omítku a reprofilační – vysprávkovou maltu). Tyto vysoce kvalitní produkty dodáváme za velmi atraktivní ceny výhradně k materiálu tvárnic a příčkovek, samostatně jsou tyto suché maltové směsi neprodejné. V katalogu rovněž naleznete nabídku prodeje kameniva Porogrit® ke zhotovení lehkého mezerovitého betonu, včetně parametrů a směrných receptur v odkazu „technické informace“.

Výrobky spol. PORFIX Ostrava a.s. jsou výbornou volbou pro Vaší stavbu nejen díky své vysoké kvalitě, nízké objemové hmotnosti, vynikajícími tepelně-izolačním vlastnostem, ale také díky velmi příznivé ceně. Veškeré námi nabízené výrobky procházejí přísnými zkouškami, které zaručují zdravotní nezávadnost. Náš materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, průmyslové objekty a rekonstrukce.

 Člen československé skupiny PORFIX

cr pl

Média

FLASH
„Znáte z TV“

Odběratelé